OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Bedrijven, mensen en organisaties zijn afhankelijk van een functionerende infrastructuur. Door zowel interne als externe invloeden kan er zich overspanning voordoen op het elektriciteits– en computernetwerk waarbij er ernstige schade kan optreden. Hommema voorziet in de bescherming hiervan door de installatie van professionele overspanningsbeveiliging.

HOMMEMA EN OVERSPANNING

Hommema is thuis in zowel bliksembeveiliging, aardingssystemen als overspanningsbeveiliging.

Een goede bescherming van het object wordt bekomen door rekening te houden met alle randfactoren en daarbij de mogelijke risico’s te gaan controleren. Dit zowel op elektriciteit- en datanetwerken.